Poštovani, radi prelaska na novi informatički sistem, stranica je privremeno nedostupna.
Dostupna će biti u ponedjeljak od 7.00 h.
Molimo primite naše isprike radi poteškoća u radu.

Intereuropa, logističke usluge d.o.o.